Project Description

Chi tiết dự án

NHÀ THẦU

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Life Innovation

VỊ TRÍ

Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa

CHỦ ĐẦU TƯ

NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

Các dự án khác