Project Description

Chi tiết dự án

GÓI THẦU

Sơn trong và ngoài tòa nhà DIC Phoenix

NHÀ THẦU CHÍNH

Công Ty TNHH Đại Tân

VỊ TRÍ

290 /10b Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BR–VT

GIÁ TRỊ

2.820.000.000 VND

Các dự án khác