Project Description

Chi tiết dự án

NHÀ THẦU

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Life Innovation

VỊ TRÍ

Bến Đình 1, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu

CHỦ ĐẦU TƯ

NGUYỄN HỮU TRÃI

Các dự án khác