Project Description

Chi tiết dự án

GÓI THẦU

Thi công hạ tầng kỹ thuật

NHÀ THẦU CHÍNH

Công ty TNHH Trung Chính

VỊ TRÍ

Phường Trà Cổ, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

GIÁ TRỊ

Giá trị: 29.452.296.018 VND

Các dự án khác