Project Description

Chi tiết dự án

GÓI THẦU

Thi công đường nội bộ

NHÀ THẦU CHÍNH

Công ty CP ĐT TK XD An Thịnh Phát

VỊ TRÍ

Lô 11, 12, 13 Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

GIÁ TRỊ

Giá trị: 1.650.000.000 VND

Các dự án khác