Project Description

Chi tiết dự án

GÓI THẦU

Cung cấp và thi công bê tông nhựa

NHÀ THẦU CHÍNH

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Unicons

VỊ TRÍ

KCN Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

GIÁ TRỊ

Khối lượng: 21.000 m2
Giá trị: 6.416.665.298 VND

Các dự án khác