THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

Công ty Life Innovation đã và đang là đối tác của các đơn vị tại Vũng Tàu như Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Việt Nam (Busadco) và Công ty Cổ phần Đại Hồng Sơn. Năng lực thi công với nhà xưởng có kết cầu vỉ kèo khẩu độ lên tới 47m