HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ

By |2022-06-20T13:50:54+00:00November 16th, 2021|Uncategorized|

Nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD). Theo đó, Nghị [...]

Title

Go to Top