Project Description

Chi tiết dự án

GÓI THẦU

Thi công hệ thống điện trung thế và hạ thế

NHÀ THẦU CHÍNH

Công ty TNHH Khang Linh

VỊ TRÍ

TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

GIÁ TRỊ

Giá trị: 10.890.576.912 VND

Các dự án khác