Project Description

Chi tiết dự án

NHÀ THẦU CHÍNH

Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Tấn Lộc

VỊ TRÍ

Ấp Khánh Lộc, Xã Song Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

GIÁ TRỊ

Giá trị: 6.878.298.120 VND

Các dự án khác